Opera i Stockholm, Stadsgårdskajen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Förslag på nytt operahus i Stockholm

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)