”Ja jag har mens, hurså?” : En retorisk studie om humorns betydelse för argumentationenkring ett tabubelagt ämne

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Nadja Slotte; [2017]

Nyckelord: retorik; humor; menstruation; Clara Henry; liknelse; metafor;

Sammanfattning: Det finns ett utbrett tabu kring menstruation i vårt samhälle. Det är något som ska döljas och inget det ska pratas om. En av de personer som tröttnat på tabut är Youtubern Clara Henry som har skrivit boken "Ja jag har mens, hurså?". Med den ger hon läsaren den kunskap om mens hon menar att vi borde fått lära oss i skolan men aldrig fick samt problematiserar tabut kring mens och uppmanar läsarna till att vara med och bryta det. Detta gör hon genom ett humoristiskt smyckat språk vilket bidrog till mitt val av humor som huvudteori för analysen samt stilfigurers påverkan på argumentationen. Genom de hermeneutiska metoderna kritisk retorikanalys, närläsning och stilanalys kom jag genom analysen fram till att Henry använder sig av många varierade stilfigurer som skapar en humoristisk argumentation kring mens och dess tabu vilket. Humorn kan bidra till en lättnad hos menstruerande personer samt nya sätt att prata om detta tabubelagda ämne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)