Prostitution, språk och makt : Om medias framställning av prostitution och berördas erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Miranda By; Ellinore Carlsson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)