GENUS OCH LEDARSKAP : En studie om medarbetares förväntningar och upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: The purpose of this study is to examine and contribute the understanding on how male and female employees expect and experience male and female leadership. The aim of this study is to get a better understanding on how leadership and gender is socially constructed in organizations. In order to answer the study’s purpose, the study is based on qualitive methods where semi-structured interviews were conducted with two focus groups. The aim of this method was to create a discussion between the group members which could illustrate the groups opinions on male and female leadership. The study shows that male and female employees experience different type of female leadership, but similar experience of male leadership. The study also shows that male leadership is still the ideal leadership.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)