Fysiska symtom som påverkar kvinnors fysiska aktivitet postpartum

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Graviditet och förlossning är stora förändringar i livet som kräver anpassningar både psykiskt och fysiskt. Ofta leder denna förändring till en reducerad fysisk aktivitetsnivå postpartum. Forskningen är dock bristfällig på hur en kvinnas fysiska aktivitet påverkas av hennes fysiska symtom postpartum samt vilka symtom som har störst påverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)