Dubbdäckens vara eller icke vara : Orsaken till dubbdäcksförbud i Uppsala kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Anton Vikström; [2013]

Nyckelord: dubbdäck; pm10; uppsala; trafikplanering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)