Patienters upplevelse av stomi relaterat tillkolorektalcancerEn litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Mary-jane Batan; Niwin Nwe; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)