Presterar företag bättre efter en IPO?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studien undersöker hur företags tillväxt gällande omsättning och resultat förändras när företag går från privat till publikt ägande. Studien undersöker om det finns skillnader mellan företag noterade på de olika handelsplatserna AktieTorget, First North och NGM-Börsen. Andra variabler som testar är bransch, noteringsår, introduktionstyp och VD:s ägarandel. Studien kan inte visa någon signifikant skillnad att företags omsättningstillväxt förändras efter en IPO. I resultatutveckling finns det heller inte någon signifikant skillnad för att företags prestation förändras efter en IPO. Variablerna handelsplats, introduktionsår, bransch, primär jämfört med sekundär nyintroduktion samt huruvida VD fortsatt är en storägare minst ett år efter introduktionen, påverkar omsättnings- och resultattillväxt mer eller mindre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)