Rundstyrning i lokalnät : En förstudie i tekniska och ekonomiska konsekvenser för Värnamo Elnät AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: David Lund; [2012]

Nyckelord: rundstyrning; laststyrning; elkraft; energi;

Sammanfattning:

Värnamo Elnät owns and operates a ripple control system which is used to control loadsespecially when the grid is heavily loaded and for control of street lighting. This report aims atclarifying technical and economic aspects of the ripple control system’s future. The system wasinstalled from 1975 and onwards and its use was greater in those days when the controllableloads where greater then today, the current controllable load level is about 3 MW. The reporthighlights three different aspects of the ripple control system’s future – retain the currentsystem, reinvest in a newer system or discontinue the system.In the report the author also discusses relevant connections to Smart Grids and future meteringsystems and tariffs. The author senses a will from the company to discontinue the system on along term, but also a will to be able to control loads on the grid. Therefore the author suggeststhat the system should remain in operation for another 5 to 10 years, under the condition ofanother investigation of the remaining customer base.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)