Utvärdering av effektoptimerad solcellsanläggning : En jämförelse mellan verkliga driftdata och simuleringar för Gillberga gård, samt för- och nackdelar med effektoptimering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Andreas Arnkvaern; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)