En revytekst blir til, og det blir jeg og

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Karoline Dons; [2020-05-27]

Nyckelord: Selvtillit; selvfølelse; sangnummer til revy;

Sammanfattning: I dette arbeidet undersøker jeg min selvtillit i min selvstendige kunstneriske prosess.Jeg har vært en person som mest har vært i kreative prosesser sammen med andre. Nåskal jeg ut i verden og trenger å være mer selvstendig. Derfor gir jeg meg selvoppgaven å skape noe selv. I denne oppgaven beskriver jeg hvordan jeg selv skriver etsangnummer til revy, og hvordan den prosessen har gitt meg innsikt i hvordan jeg kanfortsette å gjøre dette sammen med andre i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)