Hur påverkar licensjakt björnstammens (Ursus arctos) tillväxt i Gävleborgs län?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Författare: Fredrika Vretling; [2014]

Nyckelord: brunbjörn; populationstillväxt; jakt; kvot ;

Sammanfattning: Licensjakt på brunbjörn har varit tillåten i Gävleborgs län i mer än ett decenium, samtidigt kan jakt påverka populationstillväxten stark eftersom björnar har en naturligt låg dödlighet. Detta gör det viktigt att förstå hur kön och ålder hos de fällda björnarna påverkar populationens framtida tillväxt. Syftet med denna studie var att studera befintlig littertur om björn i Gävleborgs län, analysera data om björnar fällda genom licensjakt och att, med hjälp av populationsmodell, ta reda på hur populationen utvecklas vid olika jakttryck. Senare användes en populationsmodell för att ta reda på hur populationen utvecklas vid olika jakttryck. På grund av att honor har större påverkan på populationers överlevnad tog modellen enbart hänsyn till björnhonor och deras ålder, reproduktion och överlevnad över tid. Resultaten i studien har tagits fram genom olika scenarion som skapats i modellen. Könsfördelningen hos fällda björnar under perioden 2001-2012 var jämn och flest honor (28,7%) hade fällts vid två till tre års ålder. Studien visade att ökat jakttryck i olika åldersgrupper påverkade populationens tillväxt på olika sett. Tillväxttakten var långsammast vid högre jakttryck på björnhonor med åldern två till fem år. Tillväxttakten var som snabbast vid högre jakttryck på björnhonor med åldern 20-28 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)