Some Properties of Infinite Series

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för matematik

Författare: Mattias Flygare; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

The subject of infinite series and the properties thereof are explored, showing the theorems of Bernhard Riemann, Augustin Louis Cauchy, Otto Toeplitz, Franz Mertens and Niels Henrik Abel, among others and also several standard and nonstandard examples and problems where these theorems are useful.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)