Synthesis of 3,4- dihydroquinazolinones via ring closure or reduction

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

Författare: Adam Hallberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)