The Role of Cross-Sectional Partnerships in Global Climate Governance - A Case Study of the World Wildlife Fund-Coca-Cola Green Alliance. An Effective Form of Green Capitalism or an Example of Corporate Greenwashing

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Netta Juulia Honkanen; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)