Det är inte vi som har brutit mot mänskliga rättigheter : En kriskommunikationsanalys av fallet TeliaSonera utifrån Kenneth Burkes pentadanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)