Urban Building vid Hornsbruksgatan

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning:

Ett bostadshus på Hornsbruksgatan. Inte med syfte att krångla till någonting, men är dina krav att leva det liv som medelklassen år 2012 tar för givet, så finns risk för att det skaver. Annars är det bara ett värdelöst litet hus, men åtminstone inte byggt i plast.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)