Den mörka sidan av turismen, barnsexturism

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Författare: Linda Gustrin; [2010]

Nyckelord: Barnsexturism; prostitution;

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

 

Turismen är den största folkvandringen i modern tid. Under år 2008 reste 922 miljoner turister, denna siffra beräknas stiga till 1,6 miljarder år 2020. I många år har turismindustrin blivit utmanad av media och myndigheter att ge ett snabbt socialt ansvar, till följd av öppna gränser och arbetskraftens migration. Två speciellt besvärliga fenomen är, människohandel och barnsexturism. Denna problematik är vanlig i Thailand, ett land med rykte om att vara en sexdestination.

 

Thailand är idag en stor turistdestination med ungefär 14 500 000 miljoner turister varje år. Många svenskar reser till Thailand för; sol, bad och affärer. Under perioden år 1965-1975, präglades många människors liv av Vietnamkriget. Många soldaters rekreationsresor förlades till Thailand. Barnsexturismen växte upp som en organiserad handel med barer och bordeller, inrett speciellt för soldaterna. Efter kriget växte en ny infrastruktur upp, sexturism. Thailand blev känt för att vara en internationell barnsexturism destination.

 

Hur många barn som är utsatta av sexindustrin är svårt att avgöra, då ingen vet. En del påstår att summan av alla barn omfattar över 3 miljoner. Dessa uppgifter kommer från Frankrike år 2005. På grund av ökad globalisering av ekonomi, media och tillströmning av konsumentvaror har den thailändska materialismen och konsumtionen ökat blad de thailändska familjerna. Detta har bidragit till att befolkningen har sett möjligheter att se familjens döttrar som en snabb och bekväm metod till att tjäna pengar och för att kunna få möjligheten att köpa konsumentvaror. Turismindustrin kan också utnyttja de traditionella etniska livsstilar som lokalbefolkningen kan inneha. Ett resultat av detta innebär att kvinnor kan uppleva sig själva som en kulturell handelsvara, samt en del av markandsföringen och av den turistprodukt de blir. Barnen vänder sig till prostitution för rädsla av fattigdom.

 

Barnsexturism förekommer både i industrialiserade länder samt utvecklingsländer, det är ett globalt problem. Ju mer vi reser, ju bredare och djupare blir problemet och det slutar inte att växa. En organisation som arbetar med att motverka barnsexturism är, ECPAT – End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes. Från att varit en liten organisation har verksamheten växt och utvecklats. Nu finns den representerad i 122 länder, Sverige är ett utav dessa länder. Sveriges stora researrangörer samarbetar med organisationen. Researrangörerna har skrivit på uppförandekoderna. Detta är ett sätt att arbeta för att motverka barnsexturism på destinationerna och hemma i Sverige.

 

Uppsatsens teori utgår från problematiken bakom barnsexturismens ursprung, för att sedan följa utvecklingen fram i tiden. Författaren önskar ta reda på om resenärer har kännedom av vad organisationen ECPAT arbetar med. Om resenärerna har vetskap om researrangörers samarbete med ECPAT. Hur arbetar researrangörerna för att motverka barnsexturism? Resultatet av studien visar att Sveriges stora researrangörer Fritidsresor och Ving samarbetar med ECPAT för att motverka barnsexturism och att information, kommunikation och utbildning är tre steg för att förebygga problemet. Det finns tydliga tendenser på att resenärers kännedom om ECPATär bristande och detta bör förebyggas genom att Sveriges regering tar sitt ansvar och för vidare frågan för debatt i media. Studien har utgått från en induktiv ansats där författaren har genomfört både kvalitativa undersökningar samt kvantitativa, dessa i form av litteraturfördjupning, intervjuer och en enkätundersökning. Trevlig läsning!

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)