”Fuck society” : -  Mr. Robot som samtida dystopi

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: TITLE:  ”Fuck society” SUB-HEADING: Mr. Robot som samtida dystopi. AUTHOR: Petra Stråle. EXAMINER: Johan Nilsson. LEVEL: BA Thesis.SUBJECT: Media and communication science. INSTITUTE: Department of Humanities, Education and Social Sciences University of Örebro.PURPOSE: The thesis purpose is to examine how the television series Mr. Robot can be viewed as an dystopian work of fiction that depicts our present society. METHOD: Content analysis. RESULT: The results indicates that the television series Mr. Robot can not be categorized as a classical dystopia, but does, however, contain dystopian elements and is connected to different forms of dystopia, like the critical dystopia and the proto-dystopia.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)