Olika arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisningen : En kvalitativ studie om lärares val av arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisningen i årskurserna 1-3.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskapInstitutionen för språk, litteratur och interkultur

Sammanfattning:

The purpose of this report is to examine which working methods and forms of work some teachers for grades 1-3, describes that they use in mathematics teaching, what makes them choose the working methods and forms of work, and if their attitude to mathematics teaching changed in recent years. In order to examine this, qualitative interviews with six teachers have been implemented. It emerged that these teachers partly use a variety of working methods and multiple forms of work in their mathematics teaching even if this differs between different teachers. Their arguments to the choice of working methods and forms of work are that they believe that the chosen working method, or form of work, works based on their own experience and partly because it is timesaving but also that changes in working methods in other topics inspired. All teachers think they have changed their attitude to mathematics teaching in different ways.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)