Håltagning i stålbalkar : Dimensioneringsverktyg för konstruktörer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Författare: Channa Lönne; [2020]

Nyckelord: Stål; Konstruktion; Håltagning; Beräkningsverktyg; Excel; Balk;

Sammanfattning: Denna rapport redogör för framtagandet av ett dimensioneringsverktyg med syfte att förenkla arbetet för konstruktörer gällande håltagningar i I-balkar av stål. Examensarbetet inom byggteknik om 15 hp utfördes under våren 2020 vid Uppsala Universitet. Arbetet utfördes med stöd av Byggprojekteringsavdelingen på WSP Uppsala där handledaren arbetade under arbetets gång. Idag finns det inga svenska regler för hur håltagningar i stålbalkar enklast beräknas och arbetet har därför utgått från Canadian Institute of Steel Constructions Handbook of Steel Construction. Verktyget har tagits fram i Excel för att vara användarvänligt och tillgängligt för de allra flesta. Verktyget kan användas för att beräkna stålbalkens tvärsnittsklass, bärförmåga, den reducerade bärförmågan när håltagning utförts samt hur långt det får vara mellan håltagningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)