Beskattningskonsekvenser vid resultatfördelning i handelsbolag och kommanditbolag

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anders Berndtson; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Remuné ej lämnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)