Kvalitetssäkringsarbete : Kvalitetundersökning om hur företag kan minimera anmärkningar före slutbesiktning

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Brist på erfarenhet, bristande kommunikation och stress är några faktorer som kan påverka kvalitetsarbetet i sin helhet. Dessa faktorer finns i vår bransch, byggbranschen där företag och anställda kan påverkas av ovan nämnda faktorer på ett negativt sätt. Syftet med den här rapporten är att undersöka och utreda samt få större kunskap om vilka faktorer som påverkar och bidrar till en bättre kvalitetssäkring. Förhoppningsvis kommer vår diskussion och slutsats vara till nytta för Servicekontoret i Borås. Detta kommer att undersökas med följande: – Tidigare forskning – Intervjuer Målet med vår rapport är att: Försöka få fram idéer, förslag och olika åtgärder för att hjälpa Servicekontoret att förebygga och minska anmärkningar i slutbesiktningen samt bidra med bättre kvalitetssäkring. Studien är utförd I samarbete med Servicekontoret I Borås och grundar sig på deras kvalitetssäkringsarbete. Tanken är att komma med idéer på förbättringsmöjligheter som gynnar företagets kvalitetssäkringsarbete. Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att utvärdera och granska Servicekontorets kvalitetssäkringsarbete. För att undvika anmärkningar på slutbesiktningen måste alla på företaget förstå hur viktigt det är med kvalitet, betydelsen av att dokumentera erfarenheter och att inte upprepa samma misstag flera gånger. För att Servicekontorets anställda ska kunna nå målet med noll anmärkningar på ett effektivt sätt bör det bland annat skapas någon form av intranät där dokumentationen lagras på ett smidigt och enkelt sätt. De dokument som bör finnas tillgängliga är bland annat arbetsberedningar och andra dokument som beskriver diverse arbetsmoment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)