Kan Umeå Golfklubb drivas genom enbart elektriska anläggningsmaskiner?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Erik Grahn; [2023]

Nyckelord: golf; gräsklippare; anläggningsmaskiner;

Sammanfattning: Umeå Golfklubb har som målsättning att vara en fossilfri golfanläggning till 2030. Det medföra stora förändringar gällande maskiner, investeringar och kostnader med denna ändring. Genom omvandling till fossilfritt hoppas Umeå Golfklubb kunna bli en bättre plats för anställda och golfare, samt minska risken för föroreningar i naturen på golfanläggningen, i hänsyn till globala målen. Syftet är att undersöka ifall det går att driva en golfanläggning med enbart elektriska maskiner och hur utveckling ser ut kommande år för dessa maskiner. Samt vilka krav som ställs på dessa maskiner för bibehållen bankvalité.  Rapporten undersöker prestandaskillnader mellan elektriska och dagens fossildrivna maskiner. Från hydraulik, bladmaterial och automatiserade robotar till batterikapacitet och solenergi. Rapporten tar upp ett specifikt företag inom varje kategori maskin och undersöker utvecklingen av de elektriska maskinerna idag samt kommande år hos dem. Undersöker hur automatiserade robotgräsklippare kan klippa fairway, semiruff och ruff, antal robotgräsklippare som behövs, klippschema för varje robot och ifall det finns ekonomiska fördelar. Rapporten tar även upp entreprenadmaskiner som är aktuella för klubben.  Resultatet visar att en stor del av klipparna går att byta ut till elektriska, detta med förbättrad bankvalité. Fairway, semiruff och ruff kan klippas med robotgräsklippare som kan justera klipphöjden automatiskt. Robotgräsklippare kan klippa stora delar av anläggningen under natten. Genom nattklippning, störs medlemmar och gäster mindre av banpersonal, samtidigt som banpersonalen riskerar i mindre utsträckning att träffas av golfbollar. De elektriska maskinerna kommer kunna drivas av anläggningens egenproducerade el via solceller. Hela anläggningen kommer därmed inte kunna drivas med egenproducerad el, om man tittar på hela året. Rapporten visar att byta till elektrisk maskinpark troligen kommer att bli en positiv investering, både för ekonomin och bankvalitén. De positiva delarna för ekonomin är lägre servicekostnader, mindre personal behövs, lägre driftkostnader samt möjligheten att sälja solenergi vid överproduktion. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)