Terrorism eller hatbrott? : En studie av Aftonbladet och Expressens nyhetsrapportering om attentatet på Drottninggatan 2017 och i Trollhättan 2015

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Selin Göker; [2021]

Nyckelord: terrorism;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur attentaten på Drottninggatan 2017 och i Trollhättan 2015 inramades och hur respektive gärningsman framställdes vid nyhetsrapportering. Närmare bestämt, med hjälp av en diskursanalys som metod analyserades Aftonbladets och Expressens nyhetsrapporteringar av respektive attentat. Vidare tillämpades framing som ett ytterligare metodologiskt tillvägagångssätt, eller mer specifikt, en episodisk och tematisk inramning för att kunna identifiera fokuset på artikeln och på vilket sätt Aftonbladet och Expressen inramar respektive attentat.  Trots att båda eventuellt kan klassas som terrorism visar studiens resultat på en inramning av dådet på Drottninggatan som en tydlig terrorattack med gärningsmannens etnicitet och tro som grundfaktor, och en inramning av dådet i Trollhättan som ett hatbrott, med gärningsmannens rasistiska motiv som grundfaktor. Med hjälp av studiens teoretiska ramverk identifierades även en del diskurser som framställer den ena gärningsmannen som utomstående med negativt laddade stereotypiserade och orientaliska egenskaper och den andra som en del av majoritetssamhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)