Utveckling av flödesreaktor : Ett sammarbetesprojekt mellan fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala Universitet och Fagrell produktutveckling AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institu

Sammanfattning:

 This report deals with the

collaborative project between Fagrell

Produkt Utveckling AB and students

from the Faculty of Science and

Technology at Uppsala University. The

overall objective of the project was

in addition to developing students'

abilities, to help Fagrell with

verification and development of

Fagrells prototype, Fundamental flow

reactor, for flow chemistry. The

uniqueness of Fagrells flow reactor is

that it should be simple and

affordable compared to competing flow

reactors in the market.

The verification was done by

laboratory and simulation sessions.

The verification shows that Fagrells

idea on how to construct a flow

reactor is very good.

The development included both

technology and business. The result of

developments can be helpful for the

commercialization of Fagrell flow

reactor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)