Examensarbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Emma Hagerman; [2012]

Nyckelord: skoluniform; kläder; mode; status; ungdom; uniform;

Sammanfattning: Syftet med mitt examensarbete är att undersöka ifall införandet av en skoluniform skulle få bort kläders betydelse i dagens skola. Till min hjälp har jag använt mig av fem frågeställningar som alla handlar om kläders betydelse inom skolan. Den metod jag använt är kvalitativ, både observation och intervju. Jag valde, slumpmässigt ut åtta elever i årskurs 9 för intervju. Resultatet av både observationen och intervjuerna vittnar om att kläder har en stark betydelse för vem man är. Det är viktigt att se bra ut och att ha snygga kläder. De som har samma kläder på sig i flera dagar, eller som inte har fina kläder, kan fara illa i form av mobbning och utanförskap. Förvånansvärt många tyckte att införandet av en skoluniform hade varit bra, sett ur ett statusperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)