Optimala inköpsstrategier för ett förändrat köpbeteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Idag råder ett förändrat köpbeteende hos konsumenter där de är medvetna om att de kan und-vika att betala fullpris för en produkt om de avvaktar ett tag. Detaljhandeln erbjuder ständigt möjligheter att handla till reducerat pris i form av realisationer, kampanjer och andra erbju-danden. Syftet med nedsänkningar är att sälja ut varor med kort livslängd samt att attrahera kunder till butikerna. Detta har tyvärr fått fel effekt då konsumenter har blivit vana vid stän-diga erbjudanden och utvecklat ett strategiskt köpbeteende där de väntar med sitt köp tills produkten är prissänkt. Författarna till denna uppsats har undersökt hur det nya, strategiska köpbeteende påverkar företags inköpsstrategier och om det finns behov av att utveckla nya sådana. Vid prissättning finns det tre viktiga faktorer att ta hänsyn till: produktkostnad, konsumenter och konkurrenter. Det är viktigt att försäljningspriset täcker varans tillverkningskostnad och ger en tillräckligt god marginal åt företaget för att undvika förlust. Priset måste vara kommer-siellt nog att tilltala konsumenter och även vara tillräckligt starkt mot företags konkurrenter som kanske erbjuder en liknande produkt. Idag är kunder mer prismedvetna på grund av en mer utvecklad teknologi och de är införstådda med att de har flera alternativ att välja mellan. Priset symboliserar värdet på produkten för kunder och deras priskänslighet ökar om de har flera jämförbara alternativ att välja mellan. Hemtex, Gina Tricot och MQ är textilföretag inom detaljhandeln som har ett säsongsbetonat sortiment och alla tre är införstådda med vikten av rätt prissättning. De arbetar strategiskt med leverantörer, leveranser och lagerhållning för att optimera möjligheten att ha rätt produkt, till rätt pris, i rätt tid till sina butiker. De ser realisationer och kampanjer som nödvändiga medel för att sälja ut säsongsvaror som snart blir inaktuella, men även ett sätt att agera på dåliga för-säljningssiffror. Att kunna bidra till god konkurrens är en viktig del för att överleva på marknaden, men att endast konkurrera genom låga priser är en strategi som inte kommer att hålla långsiktigt. Alla tre företag delar denna synvinkel och lyfter fram vikten av att skapa ett mervärde för konsu-menter där unika produkter är avgörande i framtiden. Det finns därför inget konkret behov av att utveckla en ny inköpsstrategi. Genom att erbjuda bra kvalitet, design och ett starkt varu-märke till ett pris som passar både företag och konsument finns det goda chanser för ökad lönsamhet. Rätt prissättning är därför, som alltid, en avgörande faktor där företag måste förstå vilka faktorer andra som de skall ta hänsyn för att kunna skapa ett värde till sina konsumenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)