Kollektivtrafikens prispåverkan på bostadsrätter. Är människor i Hyllievång, Holma och Lindeborg villiga att betala mer för närheten till Hyllies tågstation?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)