Is “Sluta skjut” the silver bullet to reduce violent crime in Malmö? A constructivist grounded theory approach exploring public perception of crime and crime prevention programmes.

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)