Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

Detta är en L3-uppsats från Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

Sammanfattning: Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. Årets konferens speglar aktuella frågor och utmaningar i näringslivet såsom ökad automation, företags sociala ansvar (CSR), konflikthantering, framgångsfaktorer för nya projektledare, modernt ledarskap, förmodade krav på ledarskap förutsatt anställda med medborgarlön samt hur aktivitetsbaserade arbetsplatser kan påverka arbetsmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)