Brand Management and Artificial Intelligence - A World of Man Plus Machine - A qualitative study exploring how Artificial Intelligence can contribute to Brand Management in the B2C sector

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)