Vad är en bra teater audition?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Jag valde att undersöka vad som leder till jobb för skådespelare vid en teater audition.Teater audition, är rätt ovanliga i Sverige, men dem har uppstått och vad kan vi lära oss från dessa?Jag har valt att utgå från en showcase som ägde rum i Stockholm under september månad 2019. Enshowcase för nyutexaminerade elever från alla dem 4 teaterutbildningarna. Jag har undersökt vad somär bra skådespeleri vid en teater audition för att öka mina möjligheter att få jobb i framtiden. Jag hartagit hjälp av 3 före detta elever som har studerat på Göteborgs universitet och vid Luleå Tekniskauniversitet. Samt några rollsättare under 2019.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)