Sommarblommornas intåg. En studie av gravplanteringar inom Svenska kyrkan 1940 - 2019

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidat-examen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot trädgårdens hantverk2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)