Hållbart mode : Illusion eller framtida norm?

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning:

Hållbart mode ansågs länge tråkigt och komplicerat, i rak motsats till modeveckornas flärd. Numera har begreppet blivit moderiktigt och spelar en central roll i det paradigmskifte modevärlden står inför tack vare ny teknik och digitala plattformer. I en reportageserie har jag undersökt modeindustrins hållbarhet ur tre olika perspektiv; produktion, design och framtidsspaning.

Vad är innebär begreppet hållbart mode? Hur ser industrin ut i dagsläget? Vad kan en på individnivå göra? Och hur ser framtidens mode ut? Genom att förankra resonemang och frågeställningar i tidigare forskning och litteratur har jag djupgående granskat ämnet för att kunna besvara frågan om en industri som bygger på konsumtion och en växelverkan av trender kan bli hållbar? Eller är hållbart mode en paradox. 

Reportageserien genomfördes i New Delhi, Stockholm och Borås i form av kvalitativa intervjuer med experter och ett wallraffande. I reflektionsrapporten förankras det journalistiska arbetet i etiska diskussioner kring journalistisk metod, genre, etnocentrism och källkritik. Syftet med studien var att lyfta fram hållbarhetsproblematiken och ge en mångfacetterad och realistisk bild över modeindustrins hållbarhetsutveckling, både på materiell- och humanitär nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)