Interventioner som främjar viktnedgång och livstilsförändring hos barn och ungdomar med övervikt och fetma : - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Författare: Caroline Melkild; Lisa Lindström; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)