Att bli vän med ett varumärke : En kartläggning av konsumenters interaktion med varumärken på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Facebook, Instagram, Snapchat och LinkedIn är alla exempel på olika sociala medier som många av oss i Sverige idag använder oss dagligen av. Sociala medier är en plattform där vi som användare har möjlighet att skapa en interaktion med vänner och bekanta, men även att utforska och kommunicera med personer som vi inte känner. På sociala medier finns förutom privatpersoner även andra aktörer representerade. Nämligen olika varumärken i form av organisationer, företag eller var för inte i form av en kändis. Att vi som konsument väljer att ha en interaktion med en eller flera av dessa varumärken har idag blivit en del av vår moderna vardag. I denna studie som främst använt sig av en kvantitativ metod har vi via en enkätstudie undersökt vad som får konsumenter att på sociala medier att vilja bli vän med ett varumärke. Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av konsumenters sätt att interagera med varumärken på sociala medier. Studien positionerar sig inom Företagsekonomi med inriktning på marknadsföring och utgångspunkten är ur ett konsumentperspektiv. Studien genomfördes under våren 2016 och totalt 176 stycken respondenter deltog i enkätstudien. Frågor som studien ämnar att besvara är bland annat dessa:

  • Hur skapas denna interaktion?
  • Vad är det för sorts interaktion som skapas?
  • Vilka förutsättningar finns det för skapandet av denna interaktion?

Utifrån enkätstudiens resultat så har det framkommit att individer inte konsumerar varumärken på sociala medier för att skapa en parallell identitet. Alltså är sociala medier inte en egen värld i sig, utan fungerar som en förlängning av det verkliga livet. Individer använder inte sociala medier för att nå ut med en alternativ identitet, utan använder sociala medier för att nå ut längre, eller förstärka, sin nuvarande identitet. Interaktionen mellan konsument och ett varumärke på sociala medier sker på en frivillig basis där makten ligger hos konsumenten. Att ha en interaktion med varumärken är vanligt, men det sker selektivt. Detta då vissa varumärken som en konsument i det verkliga livet har en relation till, vill konsumenten inte ha en online-relation med. Således kan sociala medier fungera som ett effektivt marknadsföringsverktyg om det behandlas på ett varsamt sätt som tilltalas av konsumenterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)