Nyckeln till att bryta den kriminella karriären : En kvalitativ studie utifrån före detta kriminellas berättelser om orsak till att de inte återfaller i brott

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Zelal Akan; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)