Digitala plånböcker : En studie om acceptansen av de digitala plånbokstjänsterna Apple Pay och Samsung Pay

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Vi går mot ett allt mer kontantlöst samhälle, där mobilbetalningar är det betalsätt som används mest efter kortbetalningar. Idag finns det ett stort urval av olika mobila betalningstjänster på marknaden. I denna studie kommer acceptans av digitala plånböcker att undersökas. Digitala plånböcker är betaltjänstapplikationer som bl.a. kan användas för att online och i fysisk butik. Mer specifikt kommer vi att undersöka de digitala plånböckerna Apple Pay och Samsung Pay, vilka är relativt nylanserade på den svenska marknaden. I och med det nya betaltjänstdirektivet (PSD2) som initierades av EU, förväntas fler företag tillhandahålla betalningstjänster som bygger på bankernas API och använda kundens kontoinformation. Denna potentiella förändring av den finansiella marknaden, där företag istället för banker tillhandahåller kunders kontoinformation och sköter deras finansiella tjänster, väcker frågor angående kunders uppfattade förtroende och risk. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkade användares acceptans och avsikten att använda dessa digitala plånböcker. Dessa faktorer baserades på E-commerce acceptance model, vilken baserades på den etablerade modellen Technology Acceptance Model (TAM) och litteratur om faktorerna risk och förtroende. Data som låg till grund för empirin hämtades från elektroniska enkäter. Resultatet påvisade att faktorerna uppfattad nytta och förtroende hade starkast påverkan på respondenternas avsikt att använda de digitala plånböckerna. Resultatet och urvalet diskuterades även utifrån teorin Diffusion of Innovations för att kontextualisera studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)