“Den största boven och förgriparen i det här är TV4-ledningen” - En kvalitativ studie om TV4s kriskommunikation under Martin Timell-krisen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka vilka strategier TV4 använt sig av i sin kriskommunikation i samband med att en medarbetare anklagats för sexuella trakasserier. Teori: Situational Crisis Communication Theory, Retorisk Arena Metod: Textanalytisk metod Material: 13 texter publicerade mellan den 13 oktober 2017 och 23 november 2017 undersöks. Dessa texter är publicerade av Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Lulu Carter och TV4. Resultat: Studiens huvudsakliga resultat visar på att TV4 främst använder sig av bortförklaring, förlåtelse, inställsamhet samt offer-strategin i sin kriskommunikation om Martin Timell-krisen. Ånger samt motattack förekommer också, men inte i lika stor utsträckning. Detta innebär att TV4 främst använder sig av strategier inom den återuppbyggande kategorin, dock förekommer även strategier inom de förnekande och förminskande kategorierna. Utifrån de kristyper som presenteras i Situational Crisis Communication Theory befann sig TV4 i en förebyggbar kris, vilket innebär att anses bära stort eller allt ansvar i krisen. I en förebyggbar kris rekommenderas genomgående användning av återuppbyggande strategier för en effektiv kommunikation, vilket TV4 inte var helt konsekventa i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)