Räkna med FMT : En metod som kan påverka vardagslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning:

I detta arbete kan du läsa om FMT-metoden – Funktionsinriktad MusikTerapi, och hur arbetet med FMT kan medverka till en förbättrad livskvalitet. Alla mina upplevelser av FMT är att det är en rolig och lättsam, livsbejakande och kravlös metod. Men ger resultaten bestående förändringar? Är det en metod att räkna med när det gäller livet utanför FMT rummet?

 

Det har varit viktigt för mig att försöka jämföra och undersöka de resultat jag sett utifrån ett FMT-perspektiv, kopplat till hur det vardagliga livet påverkats för mina adepter. Arbetet handlar om en mor och hennes dotter som jag under två terminers tid spelat med parallellt.

 

Frågeställningen jag valt är: Hur kan resultatet av arbetet med FMT synas även i det vardagliga livet hos adepterna?

 

Min slutsats är att det har blivit skillnader för mina adepter. Jag har kommit fram till att FMT verkligen är en metod att räkna med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)