Kolhydraters effekt på kortvarigt (<1h) intermittent arbete utöver kosten

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Simon Rydham; Mikael Wiklund; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)