Vilka faktorer är avgörande för elevers val av gymnasieskola i Årjäng och Broby?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: This paper is about pupils choice of school.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)