Utvärdering av mätplan, pinjong : För kortade bearbetningstider och ökade toleranser i monteringen

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning:

Getrag All Wheel Drive i Köping tillverkar i huvudsak transmissioner till fyrhjulsdrivna bilar.

De har sett en besparingspotential om det är möjligt att sluta tillverka ett mätplan på pinjonghuvudets ovansida, detta används för att mäta in pinjongläget vid slutmonteringen av växlarna.

I perioder har det uppstått kassationer på grund av slipbränningar på mätplanet men en stor del av besparingen ligger i kortade bearbetningstider. En önskan har även varit att det skall gå att få en ökad toleransvidd i monteringen för att minska antalet justeringar av monterade växlar.

För att utreda om det skulle vara möjligt att ta bort mätplanet har ett antal koncept arbetats fram för att utvärderas gentemot de kriterier som måste uppfyllas.

Konceptet med störst potential valdes ut med hjälp av olika jämförelsemetoder.

Studien visar att det finns en möjlighet att bestämma pinjongläget genom att mäta i dubbhålet.

De ändringar som måste göras är:

- Ny mätstation vid inmätning av pinjonglägesshims där tjockleken på

pinjonghuvudet mäts.

- Ny meshingstation där pinjongen orienteras med hjälp av ett lagrat kontrollvärde

istället för att lokalisera med hjälp av mätplanet.

- Ny kontrollstation för inmätning av pinjonghöjd där det måste gå att lokalisera

växelhuset för att kompensera för lutningen på grund av att det inte går att

mäta rakt under röraxelns centrumlinje.

Möjligheten att helt utesluta mätmetoden bör undersökas

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)