Passform i ärmhålskurvor : i vävda blusar för kvinnor över 40 år

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Denna rapport handlar om att försöka finna rätt passform i en blus i vävt tyg för målgruppen kvinnor över 40 år. Ett empiriskt arbete utförs med fokusområde på ärmhålskurvor då det vid en fältstudie på ett modeföretag upptäckts att speciellt området kring axel, ärmhål och hals är problematiskt i vävda plagg. Ärmhålskurvor jämförs mellan olika teorier om konstruktion av grundmönster och det analyseras om vilka parametrar som påverkar ärmhålskurvors form.  Eftersom mönsterkonstruktionen och därmed passformen påverkas av angivna direktiv i en måttlista kommer även måttlistor att tas upp i denna rapport.  Framtagning av en blusgrund med lång ärm utvecklas med en experimentell metod. Prototyper sys upp och provas av på 2 olika kvinnor över 40 år och på en provdocka. Det slutgiltiga resultatet provas av även på en yngre kvinna under 40 år för att kunna verifiera eventuella skillnader. Resultaten dokumenteras i en progressionsmåttlista så att produktutvecklingen av blusen kan följas. Resultatet visar att många olika parametrar påverkar formen i ärmhålet. Formen är beroende av rörelsevidd, ärmhålsdjup, axelsömmens vinkel, bystinsnittet, axelinsnittet och sidsömmens placering. Studien visar att rygglängd och bysthöjd kan behöva förlängas för att passa kvinnor över 40 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)