Foliehattar eller skeptiker : en neoaristotelisk analys av SVT:s dokumentärfilm Vaccinkrigarna

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: I kölvattnet till coronaviruspandemin har vaccinfrågan aktualiserats och hamnat högt på den mediala dagordningen. Det vetenskapliga paradigmet att vaccin är nyttigt och nödvändigt för folkhälsan blir idag utmanat av så kallade vaccinmotståndare. SVT Dokument inifråns dokumentärfilm Vaccinkrigarna gör anspråk på att korrekt skildra dessa vaccinmotståndare. Frågans polariserade karaktär väcker dock frågor om hur SVT väljer att porträttera de individer och grupperingar som på ett eller annat sätt motsätter sig vaccinationer. Med avstamp i retorisk teori och konceptet framing undersöker denna studie detta samt huruvida SVT tar ställning i vaccinfrågan som sådan. Med hjälp av en neoaristotelisk analys tyder resultaten på att vacccinmotståndare framställs som att de drivs av känslor och ovetenskapliga föreställningar. De porträtterade vaccinmotståndarnas ethos undermineras genom särskild argumentation där journalisterna ifrågasätter deras kredibilitet och trovärdighet. Vaccinfrågan ramas in på så vis att vaccinmotstånd beskrivs som ett hot mot barnhälsovården samt obstruerande i arbetet mot diverse sjukdomar. Vi drar också slutsatsen att SVT med denna inramning tar ställning för rådande paradigm att vaccin är något nyttigt och nödvändigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)