Boundary Layer Ingestion : EN KONCEPTSTUDIE

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Farkost och flyg

Författare: Vilhelm Böhme; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Jordens befolkning står inför en global katastrof om inte mängden växthusgaser iatmosfären reduceras till hållbara nivåer. I en alltmer globaliserad värld bidrarflygplansindustrin till en allt större andel utsläpp som endast kommer att öka ominga drastiska åtgärder vidtas.

Detta kandidatexamensarbete syftar till att studera vilken bränslereduktion manidealt kan erhålla genom att utnyttja så kallad Distributed Propulsion-konfigurering.Detta innebär att en rad eldrivna propellrar placeras längst med vingens bakkant medsyfte at fylla ut den bakom vingen uppkomna vaken. Tekniken med vakutfyllnad ärväletablerad inom marinteknologin och benämns som Boundary layer Ingestion.Resultatet framtas genom matematiska modeller och befintlig data för ett Cessna 172flygplan.

En möjlig bränslereduktion på 11% fastslås för ett helt idealiserat fall vilket tolkassom ett mycket gott resultat som indikerar på att BLI-tekniken är värd att studeranärmare och utveckla vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)