Osynliga barn - Hur tillgodoses barns rätt i skyddade boenden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Elna Gudinge; [2021]

Nyckelord: Barn; juridik; barnkonventionen; barnrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)