Smedsbo interneringsläger : en sluten disciplinförläggning för flyktingar i Sverige under andra världskriget

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

Författare: Susanne Grahn; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)