Det gränslösa arbetslivets genomtränglighet i Spotify-rekryterarnas sfärer : hur flexibilitet och tillgänglighet påverkar work-life balance

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur rekryterare upplever och hanterar flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en multinationell och expanderande organisation präglad av det gränslösa arbetslivet. Denna förståelse är betydelsefull då det gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en utmaning för individen själv att måna om sin work-life balance och upprätthållandet av ett långsiktigt välmående. För att uppfylla studiens syfte genomfördes femton kvalitativa intervjuer med rekryterare på Spotifys rekryteringsavdelning Talent Acquisition.

Resultatet visar en positiv upplevelse av flexibilitet och tillgänglighet tillsammans med en rådande medvetenhet kring de utmaningar som följer av ständig uppkoppling, flexibilitet och tillgänglighet och hur de påverkar medarbetarnas work-life balance, då gränser tenderar att suddas ut och bli mer diffusa. Denna medvetenhet har resulterat i flertalet individuella strategier och hanteringssätt för att hantera det gränslösa arbetslivets utmaningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)